ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blafard

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blafard-, *blafard*, blafar
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่อย[adj.] (møi) EN: pale ; pallid ; wan   FR: pâle ; blême ; blafard
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale   FR: pâle ; blafard
เซียว[adj.] (sīo) EN: pale ; wan ; sickly   FR: pâle ; blafard
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded   FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
เหยี่ยวทุ่งสีจาง[n. exp.] (yīo thung sī chāng) EN: Pallid Harrier   FR: Busard pâle [m] ; Busard blafard [m] ; Busard de Swainson [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top