ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be useful

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be useful-, *be useful*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now that you've tried to kill yourself... you can stop boring everybody and be useful for a change.ในเมื่อเลิกคิดฆ่าตัวตายแล้ว จงทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะที The Man in the Iron Mask (1998)
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก I Heart Huckabees (2004)
They believe that I can be useful in national security.พวกเขาคิดว่า ผมจะมีประโยชน์ ต่อหน่วยราชการลับ Next (2007)
It may be useful to have one of their own speaking to them.การให้พวกเดียวกันพูดมันจะดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
Be useful to her, amuse her. She'll admire your spirit.รับใช้และให้ความอภิรมย์แก่พระองค์ พระองค์จะนับถือใจของลูก The Other Boleyn Girl (2008)
He might be useful against them.เขาช่วยเราสู้ได้ Day of the Dead (2008)
It might be useful to know your real name.บอกชื่อจริงของคุณหน่อย Quantum of Solace (2008)
It just might be useful someday on safari. blair, come on.มันอาจจะมีค่าวันนึงในป่านะ แบลร์ เหอะนะ Rufus Getting Married (2009)
This son of a bitch is gonna be useful after all.ไอ้ตายสิ มันต้องมี ประโยชน์มากแ่น่ๆ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I'm sure they'll be useful to you further down the line.แม่แน่ใจว่ามันจะมีประโยชน์กับลูกในอนาคตข้างหน้า Confessions (2010)
I just thought that it might be useful for Yoshida-san.ฉันแค่คิดว่า มันอาจจะมีประโยชน์กับโยชิดะซัง From Me to You (2010)
He could be useful to us now.เขาสามารถเป็นประโยชน์กับเราตอนนี้ Touch of Eva (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be usefulHe buys only what'll be useful for him.
be usefulI hope this data will be useful to you.
be usefulI thought she'd be useful, but as it is, we'd be better off without her.
be usefulRead such a book as will be useful to you.
be usefulRead such books as will be useful in later life.
be usefulRead such books as will be useful some day.
be usefulThis book may well be useful to you.
be usefulThis push-button phone turned out to be useful in its way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมาะมือ[V] be handy, See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical, Example: มีดอันเก่าเหมาะมือมากกว่าที่ซื้อมาใหม่, Thai definition: พอดีมือ, ถือหรือจับได้สะดวก
เข้ายา[V] be useful, See also: advantage, work, Syn. , Example: สูตรที่คิดขึ้นมาใหม่เข้ายากับโรคนี้ได้อย่างคาดไม่ถึง, Thai definition: เป็นประโยชน์, ใช้การได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité

Japanese-English: EDICT Dictionary
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
益する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
使える;遣える[つかえる, tsukaeru] (v1) to be useful; to be serviceable [Add to Longdo]
足しになる[たしになる, tashininaru] (exp,v5r) to be of help; to be useful [Add to Longdo]
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P) [Add to Longdo]
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t,vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top