ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be clear

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be clear-, *be clear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Target should be clear if you go in low enough.ถ้าคุณบินต่ำพอ จะเห็นเป้าหมายชัดเจน Airplane! (1980)
Target should be clear if you go in low enough.ถ้าคุณบินต่ำพอ จะเห็นเป้าหมายชัดเจน Airplane! (1980)
I need to be clear about one thing. Listen.ฉันขอเคลียร์เรื่องหนึ่งให้ชัดๆไปเลยนะ ฟังนะคุณ My Little Bride (2004)
So this time around, let's be clear about the obligations, and what we want.งั้นหนเนี้ย มาสะสางเรื่องข้อตกลง แล้วก็สิ่งที่เราต้องการเถอะนะ Full House (2004)
Sorry, Soo-jeong. It'll be clear today too.เสียใจด้วยจ้ะ ซูจอง วันนี้อากาศแจ่มใสอีกแล้วจ้ะ Sad Movie (2005)
They should be clear enough that you can identify them.น่าจะชัดพอไปใช้ระบุตัวได้ รอเดี๋ยว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
All righ this is all very romantic, but let me be clear about this, okay?โรแมนติกมาก แต่ผมขอพูดให้ชัดๆ เลยนะ Now You Know (2007)
Edie, let me be clear on this.อีดี้ ขอผมพูดให้ชัดเจนหน่อยนะ The Game (2007)
Now let's be clear about this shall we?ตอนนี้ ขอพูดให้กระจ่างเลยนะ... ...ว่ามั้ย? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
And let's be clear about this.คุณอยากได้ยินคำถามอีกรอบไหม เพื่อให้แน่ใจ Slumdog Millionaire (2008)
Gonna be clear skies all day.สงสัยท้องฟ้าสดใสทั้งวันเลยนะ The Fourth Man in the Fire (2008)
But in a week or so, everything should be clear as a bell.แต่ภายในหนี่งสัปดาห์ ทุกอย่างจะกลับมาชัดเจนเหมือนเดิม A Vision's Just a Vision (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be clear"'Fox's wedding'." "Er ...?" "Today, with an 81 percent likelihood, it will be clear skies but, depending on location, there will be sun showers."
be clearIt seems to be clearing up.
be clearIt should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.
be clearThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.
be clearThis should be clear to everyone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอดคน(v) be free from people, See also: be clear of passersby, Example: เราคอยจนกระทั่งถนนปลอดคน, Thai Definition: ไร้คนพลุกพล่าน
ปลอด(v) be free from, See also: be clear of, Syn. ปราศจาก, Example: งานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างหนึ่งคือ การปรับปรุงหน่วยงานเทศกิจให้ปลอดจากการรีดไถเงินจากพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆ, Thai Definition: พ้นจาก
ปลอดโปร่ง(v) be clear (of the weather), See also: be fine, be sunny bright, Syn. สดใส, แจ่มใส, Example: หลังจากที่มีฝนตกมาหลายวันเพิ่งจะมีวันนี้เองที่อากาศปลอดโปร่ง, Thai Definition: ผ่องใสปราศจากความขุ่นมัว
สมองใส(v) be clear-headed, See also: be bright, Syn. หัวใส, Ant. สมองทึบ, Example: ี้เด็กนักเรียนสมองใสมากที่สามารถคิดประดิษฐ์เครื่องแบบนี้ขึ้นมาได้, Thai Definition: คิดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง, คิดได้โดยคาดไม่ถึง
เด่นชัด(v) be clear, See also: become apparent, be obvious, be evident, be vivid, Syn. ชัดแจ้ง, ชัด, เด่น, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: บทบาทของรัฐมนตรีหญิงเริ่มเด่นชัดขึ้นหลังจากเข้ามาแก้ไขปัญหาเด็กและสตรี
ฉะฉาน(v) be clear, See also: be easily understood, be fluent, be definite, be forceful, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Example: ถ้อยคำของเขาฉะฉานจนทำให้คณะกรรมการตอบรับคำขอร้องของเขา, Thai Definition: อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ
ชัด(v) be clear, See also: be sharp, be distinct, be obvious, Ant. พร่า, มัว, Example: รูปถ่ายชัดมาก
ชัดเจน(v) be obvious, See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit, Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: นโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของรัฐบาลชัดเจนขึ้น
คมชัด(v) be clear, See also: be distinct, Syn. ชัด, กระจ่าง, Ant. มัว, Thai Definition: มองเห็นได้ชัดเจน
ใสแจ๋ว(v) be clear, See also: be transparent, Ant. ขุ่น, มัว, Example: น้ำทะเลใสแจ๋วราวกับกระจก, Thai Definition: ใสจนเห็นข้างใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[denchat] (v) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid  FR: ressortir ; être clair
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (v) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious
หลุดพ้นจากหนี้[lutphon jāk nī] (v, exp) EN: be cleared of debts
ง่าย[ngāi] (v) EN: be easy ; be simple ; be plain ; be clear  FR: être facile ; être simple
ผิดถนัด[phit thanat] (v, exp) EN: be all wrong ; be clearly wrong
ประจักษ์[prajak] (v) EN: be evident ; be certain ; be convinced ; be obvious ; be clear ; realize  FR: être sûr ; être évident ; être clair ; s'avérer ; être avéré
ปรากฏชัด[prākot chat] (v, exp) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent  FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement
ใสแจ๋ว[saijaeo] (v) EN: be clear
ติดลมบน[titlom bon] (v, exp) EN: be clear sailing

Japanese-English: EDICT Dictionary
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
疑いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp, v1) to be cleared of a charge [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1, vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1, vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1, vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) { comp } to exit (a program loop); (P) [Add to Longdo]
目に見える[めにみえる, menimieru] (exp, v1) (1) to be visible; to be clearly seen; (2) to be certain [Add to Longdo]
謳われる[うたわれる, utawareru] (v1, vi) to be admired; to be stipulated; to be clearly expressed [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top