ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banderole

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banderole-, *banderole*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[n. exp.] (pāi sen chai) EN: finish banner   FR: banderole d'arrivée [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banderole {f}banderole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banderole \Band"e*role\, Bandrol \Band"rol\, n. [F. banderole,
   dim. of bandi[`e]re, banni[`e]re, banner; cf. It. banderuola
   a little banner. See {Banner}.]
   A little banner, flag, or streamer. [Written also
   {bannerol}.]
   [1913 Webster]
 
      From the extremity of which fluttered a small banderole
      or streamer bearing a cross.       --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 banderole /bɑ̃dəʀɔl/ 
  wrapper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top