ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrioventricular

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrioventricular-, *atrioventricular*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrioventricular Valveลิ้นที่อยู่ระหว่างเอเทรียมและเวนทริเคิล [การแพทย์]
Atrioventricular Valve, Rightลิ้นไตรคัสปิดซึ่งอยู่ทางด้านขวา [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
房室結節[ぼうしつけっせつ, boushitsukessetsu] (n) atrioventricular node; AV node [Add to Longdo]
房室弁[ぼうしつべん, boushitsuben] (n) atrioventricular valve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 atrioventricular \atrioventricular\ adj.
   1. 1 relating to or affecting the atria and ventricles of the
    heart. atrioventricular disease
 
   Syn: auriculoventricular.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrioventricular
   adj 1: relating to or affecting the atria and ventricles of the
       heart; "atrioventricular disease" [syn:
       {atrioventricular}, {auriculoventricular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top