ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arche-

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arche, -arche-, *arche*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me at the arches at eight and I'll tell you everything.เจอกัน 2 ทุ่มที่ซุ้มประตู ฉันจะบอกเธอทุกอย่าง Fallen (2016)
The center of our galaxy rises high in the sky, and it arches across the heavens like the backbone of night.ของทางช้างเผือกจากลงที่นี่ ศูนย์กลางของกาแล็กซีของเรา เพิ่มขึ้นสูงในท้องฟ้า Sisters of the Sun (2014)
She had the highest arches I've ever seen.เธอมีเท้าที่โค้งมากที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย Red Velvet Cupcakes (2013)
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง ...And the Bag's in the River (2008)
Look, brother... if you're looking for some kind of action, you better take it on the arches before I'm done dropping this load.ฟังนะ น้องชาย... ถ้าแกกำลังคิดที่จะมีเรื่อง ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน แกควรมีความนอบน้อมซะ Halloween (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archeA small bridge arched the stream.
archeHe arched his eyebrows in surprise.
archeHe is an archeologist's assistant.
archeHe said I was his archenemy. How did we arrive at a situation like this?
archeThe cat arched its back.
archeThe cat arched its back stretched itself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
ผูกขาดตลาด[v. exp.] (phūkkhāt talāt) EN: control the market   FR: contrôler le marché
เปิด[v.] (poēt) EN: switch on ; turn on ; operate ; work   FR: allumer ; mettre en marche
ราคาถูก[adj.] (rākhā thūk) EN: low-priced ; cheap ; economical   FR: à bas prix ; bon marché
สำรวจตลาด[v. exp.] (samrūat talāt) EN: survey the market ; research the market   FR: étudier le marché ; prospecter le marché
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price   FR: bon marché
ถูกจริง ๆ[X] (thūk jing jing) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.)   FR: très bon marché
ถูกกว่า[adj.] (thūk kwā) EN: cheaper   FR: meilleur marché
ถูกเงิน[adj.] (thūk ngoen) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive   FR: bon marché
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller   FR: conquérir le marché

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal [Add to Longdo]
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Arche /arçə/ 
   ark

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top