ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

answer to

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -answer to-, *answer to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
answer to[PHRV] อยู่ในความควบคุม, See also: เชื่อฟัง, Syn. respond to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"His father, who lives in Baltimore, notified police after receiving no answer to repeated telephone calls.""พ่อของเขา ซึ่งอาศัยอยู่ที่บัลติมอร์" "แจ้งตำรวจหลังจากโทรไปหาหลายครั้ง แต่ไม่มีคนรับ" Field of Dreams (1989)
Well, Niki said you were Russia's answer to the Venus de Milo.ดีนิกิบอกว่าคุณมีคำตอบของรัสเซียที่จะวีนัสเดอไมโล The Russia House (1990)
To my mother... that was the answer to all her prayers.นั้นคือคำอวยพรที่เธอสวดขอ Goodfellas (1990)
Riots and violence are not the answer to nothing.การจลาจล กับ การนองเลือด ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่าง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They can do this. He should've known the answer to the question.พวกเขาทำได้ เขารู้คำตอบของคำถามนั่น Squeeze (1993)
The answer to each is the same.คำตอบทุกข้อเหมือนกันหมด Don Juan DeMarco (1994)
What would you say if I were to tell you... that the answer to all your troubles is right here... inside this little bag?เธอจะพูดยังไงถ้าฉันจะบอกเธอว่า... คำตอบของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่นี่... อยู่ในถุงเล็กๆนี้? James and the Giant Peach (1996)
That's Terry's answer to everything. Kick it if it doesn't work.นั่นคือคำตอบของเทอร์รี่กับทุกสิ่ง เตะมันถ้ามันไม่ทำงาน Dante's Peak (1997)
- But you will answer to me. - Anytime.- แต่คุณต้องเจอกับผม... Malèna (2000)
- You know the answer to that question.คุณรู้คำตอบของคำถามนี้ The Matrix Reloaded (2003)
I'm sorry, I don't have the answer to that question, but...ต้องขอโทษด้วยนะ เพราะฉันไม่รู้หรอก แต่... The Matrix Revolutions (2003)
For actually giving a real answer to a question.ที่คุณตอบคำถามผมตรงๆไงครับ Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
answer toA girl opened the door in answer to my knock.
answer toAll the answer to this question were wrong.
answer toAnswer to your name when it is called.
answer toAnswer to your name when it is calls.
answer toAt last I found out the answer to the question.
answer toDo you think there is another answer to this difficult problem?
answer toFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
answer toHe came up with an answer to our problem.
answer toHe gave a positive answer to my question.
answer toHe has been regarded as Japan's answer to Picasso.
answer toHe hit on the answer to the problem as he was having lunch.
answer toHe reflected on what answer to make.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谜底[mí dǐ, ㄇㄧˊ ㄉㄧˇ, / ] answer to a riddle, #23,054 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し子[もうしご, moushigo] (n) heaven-sent child (in answer to a Shinto or Buddhist prayer) [Add to Longdo]
答えを出す[こたえをだす, kotaewodasu] (exp,v5s) to give an answer; to find an answer to a question; to work out a solution [Add to Longdo]
無字[むじ, muji] (n) {Buddh} (See 狗子仏性) "No." (Zhaozhou's answer to the koan "Does a dog have Buddha nature?") [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top