ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anguished

AE1 NG G W IH0 SH T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anguished-, *anguished*, anguish, anguishe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์ Night and Fog (1956)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
The more exquisite the baked goods, the more anguished your soul.คุ้กกี้ยิ่งเลิศเท่าไหร่ ใจเธอยิ่งเจ็บปวดเท่านั้น Searching (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGUISHED AE1 NG G W IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anguished (j) ˈæŋgwɪʃt (a1 ng g w i sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
悶々;悶悶[もんもん, monmon] (adj-na,n) worrying endlessly; anguishedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anguished \anguished\ adj. [p. p. from {anguish}.]
   suffering anguish; experiencing extreme pain, distress, or
   anxiety
 
   Syn: suffering, tormented
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anguished
   adj 1: experiencing intense pain especially mental pain; "an
       anguished conscience"; "a small tormented schoolboy"; "a
       tortured witness to another's humiliation" [syn:
       {anguished}, {tormented}, {tortured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top