ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alloy steel

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alloy steel-, *alloy steel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alloy steel[N] เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alloy Steelเหล็กกล้าเจือโลหะ, โลหะผสมเหล็กกล้า [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alloy steel \Al"loy steel\
   Any steel containing a notable quantity of some other metal
   alloyed with the iron, usually chromium, nickel, manganese,
   tungsten, or vanadium.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alloy steel
   n 1: steel who characteristics are determined by the addition of
      other elements in addition to carbon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top