ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affaire

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affaire-, *affaire*
Possible hiragana form: あっふぁいれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affaire(n) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affair
affaire(n) เรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต, ผู้ทำการแทน, ผู้รักษาการแทน, Syn. charge

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นธุรกิจ[chan thurakit] (n, exp) EN: businesss class ; business  FR: classe affaires [ f ] ; business class [ f ] ; business [ f ]
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
เหตุการณ์ในอดีต[hētkān nai adit] (n, exp) EN: past event ; past occurrence  FR: vieille affaire [ f ]
จริยศาสตร์ธุรกิจ[jariyasāt thurakit] (n, exp) EN: business ethics  FR: éthique des affaires [ f ]
จริยธรรมทางธุรกิจ[jariyatham thāng thurakit] (n, exp) EN: business ethics  FR: éthique des affaires [ f ]
เจรจาธุรกิจ[jēnrajā thurakit = jēnjā thurakit] (v, exp) EN: talk about business  FR: parler affaires
การ[kān] (n) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act  FR: tâche [ f ] ; action [ f ] ; activité [ f ] ; occupation [ f ] ; affaire [ f ] ; ouvrage [ m ]
การค้า[kānkhā] (n) EN: business ; trade ; commerce ; dealings  FR: commerce [ m ] ; business [ m ] ; affaires [ fpl ]
การค้าขาย[kān khākhāi] (n) EN: trade ; commerce ; business  FR: commerce [ m ] ; affaires [ fpl ]
การเมือง[kānmeūang] (n) EN: politics ; political affairs  FR: politique [ f ] ; affaires politiques [ fpl ]

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
代理公使[だいりこうし, dairikoushi] (n) charge d'affaires of a legation [Add to Longdo]
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affaire
   n 1: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
      {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
      {amour}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affaire /afɛʀ/ 
  affair; business; business deal; case; matter

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affaire /ɑferə/
  affair; business; businessdeal; case; matter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top