ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accruals

AH0 K R UW1 AH0 L Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accruals-, *accruals*, accrual
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา accruals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *accruals*)
English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrual Basisหลักเงินค้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If one of them betrays the principles of the accrual of money and power,ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ ของการแสวงหาเงินและอำนาจ Shooter (2007)
If one of them betrays the principles of the accrual...ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ... Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างรับค้างจ่าย[n. exp.] (khāng rap khāng jāi) EN: accrual   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUAL    AH0 K R UW1 AH0 L
ACCRUALS    AH0 K R UW1 AH0 L Z
NONACCRUAL    N AA2 N AH0 K R UW1 AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfall {m} (Dividende; Erbschaft); Entstehung {f} (Anspruch)accrual [Add to Longdo]
Auflaufen {n} (Zinsen)accrual [Add to Longdo]
Auflösung von Rechnungsabgrenzungspostenamortization of accruals and deferrals [Add to Longdo]
Fälligkeitstag {m}accrual date [Add to Longdo]
Periodenrechnung {f}accruals accounting [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral [Add to Longdo]
Rückstellung {f} [econ.]accrual [Add to Longdo]
Zuwachs {m}accrual [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top