ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a large number of

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a large number of-, *a large number of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surrounded by a large number of troops we have out thereองค์จักรพรรดิส่งราชองครักษ์มา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
By linking together a large number of small telescopes, the A.T.A. gives astronomers a wide field of view, a radial pictureวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ, กล้องโทรทรรศน์ขนาด ใหญ่ออกจากชิ้นเล็ก ๆ Are We Alone? (2010)
An enormous amount of energy will be drained from wherever you arrive and a large number of people will be killed.พลังงานปริมาณมหาศาล จะถูกถ่ายเทออกมา จากไม่ว่าที่ไหนที่คุณไปถึง และผู้คนจำนวนมาก White Tulip (2010)
Whitman found out that Clément was negotiating for the IBBC to purchase a large number of missile guidance and control systems from Calvini Defence.วิทแมนรู้มาว่าคเลมองท์ เป็นตัวแทนของ IBBC ในการเจรจา ...เพื่อที่จะซื่อรหัส ของจรวดนำวิถี ...และควบคุมมัน จาก Calvini Defense The International (2009)
I've cataloged a large number of remodeled fractures along the ribs, plus bilateral flattening of the proximal radii.ผมถ่ายภาพโครงร่างกระดูกช่วงซี่โครง ไว้หลายภาพ รวมทั้งรัศมีความห่างของ ช่วงแขนทั้งสองข้างด้วย The Dwarf in the Dirt (2009)
I'll be flooded by invitations to a large number of glamorous parties.ผมก็จะได้รับบัตรเชิญ ไปงานปาร์ตี้เต็มไปหมด Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a large number ofA Large number of people visit the historic site.
a large number ofBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
a large number ofHe has a large number of books.
a large number ofHe has a large number of books on his bookshelf.
a large number ofI have a large number of books on my bookshelf.
a large number ofThe Amazon is fed by a large number of tributaries.
a large number ofThere is a large number of people and cars in that street.
a large number ofThe sudden increase of motorcars is causing a large number of traffic accident every day.
a large number ofThe wind brought down a large number of trees.
a large number ofThis is true in a large number of cases.
a large number ofWe are in danger of making life impossible for a large number of animal species.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people) [Add to Longdo]
幾人もの[いくにんもの, ikuninmono] (exp) any number of people; a large number of people [Add to Longdo]
散形花序;繖形花序[さんけいかじょ, sankeikajo] (n) umbellate inflorescence; umbel (i.e. flower with a large number of flowers growing radially from a common center) [Add to Longdo]
字引学問[じびきがくもん, jibikigakumon] (n) superficial learning; book learning; merely knowing the meanings of a large number of individual words [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
集団犯[しゅうだんはん, shuudanhan] (n) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
舳艫千里[じくろせんり, jikurosenri] (n) a large number of ships sailing in a long chain-like formation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top