ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

you don

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you don-, *you don*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don t need to pay anything.คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายสิ่งใด. Black Snake Moan (2006)
Hold up. Bud, you don think it's Sam, do you?ช้าก่อน บัด นายคิดว่า แซมทำ งั้นเรอะ? Timebomb (2009)
What do you mean you don remember?คุณหมายความว่ายังไงที่คุณจำไม่ได้ Bad Seed (2009)
If you're referring to the hat you don while wearing a nightshirt and holding a candle, I have one.ถ้าหมายถึงหมวกแคปที่เอาไว้ใส่ ตอนใส่ชุดนอนแล้วถือเทียน ฉันมีแล้วอันนึง The Agreement Dissection (2011)
I just wanted to call and say I'm sorry. I hope you don '2' mind me calling.ฉันจึงโทรมาเสียใจด้วย ไม่ว่าใช่ไหม Manchester by the Sea (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
you donA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
you donAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
you donAre you done with that magazine?
you donAre you done with the paper?
you donAre you sure you don't want to use the toilet before you go?
you donAs regards result, you don't have to worry.
you donAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
you donBeware that you don't get into trouble.
you donBut that's only natural because you don't know their ways yet.
you donBut you don't have to stay to the end.
you donBut you don't want to bend the knees too much.
you donBy the way, have you done your homework?

Japanese-English: EDICT Dictionary
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
宜しかったら[よろしかったら, yoroshikattara] (n) if you don't mind; if you like [Add to Longdo]
宜しければ[よろしければ, yoroshikereba] (exp) (uk) if you please; if you don't mind; when you're ready; if you want; if that's alright with you [Add to Longdo]
捨てポジ[すてポジ, sute poji] (n) photographic prints that you don't keep [Add to Longdo]
真逆[まさか, masaka] (int) (uk) by no means; never!; well, I never!; you don't say!; (P) [Add to Longdo]
相席[あいせき, aiseki] (n,vs) sharing a table (at a restaurant with someone you don't know) [Add to Longdo]
病んで後初めて健康の価値を知る[やんでのちはじめてけんこうのかちをしる, yandenochihajimetekenkounokachiwoshiru] (exp) (id) (obsc) You don't appreciate the value of good health until you lose it [Add to Longdo]
無い袖は振れぬ[ないそではふれぬ, naisodehafurenu] (exp) you can't give (use) what you don't have; nothing comes from nothing; lit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top