ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yolo

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yolo-, *yolo*
English-Thai: Longdo Dictionary
YOLO(jargon slang ) ย่อมาจากประโยคที่ว่า You only live once ซึ่งหมาายถึง เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว, จะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology

English-Thai: Nontri Dictionary
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา

Japanese-English: EDICT Dictionary
魚類学[ぎょるいがく, gyoruigaku] (n) study of fish; ichthyology [Add to Longdo]
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology [Add to Longdo]
胎生学[たいせいがく, taiseigaku] (n) (See 発生学) embryology [Add to Longdo]
発生学[はっせいがく, hasseigaku] (n) embryology [Add to Longdo]
比較発生学[ひかくはっせいがく, hikakuhasseigaku] (n) comparative embryology [Add to Longdo]
卵割[らんかつ, rankatsu] (n) cleavage (in embryology); segmentation [Add to Longdo]
蘚苔学[せんたいがく, sentaigaku] (n) bryology [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top