ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to miss hermi [...] il 50 points.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to miss hermi [...] il 50 points.-, *to miss hermi [...] il 50 points.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา to miss hermione granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *to miss hermione granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

to ( T UW1) miss ( M IH1 S) hermione ( HH ER2 M AY1 N IY0) granger ( G R EY1 N JH ER0), for ( F AO1 R) the ( DH AH0) cool ( K UW1 L) use ( Y UW1 S) of ( AH1 V) intellect ( IH1 N T AH0 L EH2 K T) while ( W AY1 L) others ( AH1 DH ER0 Z) were in ( W ER1 IH0 N) grave ( G R EY1 V) peril ( P EH1 R AH0 L) 50 points ( P OY1 N T S).

 


  

 
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
miss
 • นางสาว: คำเรียกนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน [Lex2]
 • คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม[Lex2]
 • พลาด: พลาดเป้า, ทำพลาด [Lex2]
 • ทำพลาด: พลาด [Lex2]
 • ไม่เข้าใจ: ไม่เห็น, ไม่ได้ยิน [Lex2]
 • หลีกเลี่ยง: หนี [Lex2]
 • ขาดเรียน: หยุดเรียน [Lex2]
 • ไปไม่ทัน: คลาด, ไม่พบ [Lex2]
 • คิดถึง: ปรารถนา [Lex2]
 • นางสาว: หญิงสาว [Lex2]
 • หญิงสาว: ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กสาว [Lex2]
 • (มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น ###S. lose,fail [Hope]
 • (n) นางสาว [Nontri]
 • (vt) พลาดไป,เสีย,ขาดไป,ไม่ทัน,ผิด,หายไป,คิดถึง [Nontri]
 • /M IH1 S/ [CMU]
 • (n) /m'ɪs/ [OALD]
 • (v) /m'ɪs/ [OALD]
hermione
 • /HH ER2 M AY1 N IY0/ [CMU]
granger
 • ชาวนา[Lex2]
 • /G R EY1 N JH ER0/ [CMU]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
cool
 • ความทันสมัย[Lex2]
 • ความสงบเยือกเย็น[Lex2]
 • ใจเย็น[Lex2]
 • ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)[Lex2]
 • ดีเลิศ (คำสแลง): ดีเยี่ยม [Lex2]
 • ทันสมัย[Lex2]
 • ทำให้เย็นลง[Lex2]
 • ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)[Lex2]
 • เย็น: หนาวเย็น [Lex2]
 • เย็นชา: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร [Lex2]
 • เย็นลง[Lex2]
 • ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)[Lex2]
 • เจ๋ง: สุดยอด [Lex2]
 • โอเค: ตกลง [Lex2]
 • (คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์) ###SW. co [Hope]
 • (adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์ [Nontri]
 • (vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย [Nontri]
 • /K UW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'uːl/ [OALD]
use
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
intellect
 • ปัญญา: จิตใจ, ความคิด [Lex2]
 • ผู้รอบรู้: ผู้เฉลียวฉลาด, คนหลักแหลม [Lex2]
 • สติปัญญา: ความฉลาด [Lex2]
 • (อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง. ###SW. intellective adj. ###S. mind,reason [Hope]
 • (n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์ [Nontri]
 • /IH1 N T AH0 L EH2 K T/ [CMU]
 • /IH1 N AH0 L EH2 K T/ [CMU]
 • (n) /'ɪntəlɛkt/ [OALD]
while
 • ขณะที่: ระหว่างเวลา, ในขณะที่ [Lex2]
 • ถึงแม้ว่า: แม้ว่า, ทั้งๆที่ [Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • ชั่วขณะหนึ่ง: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง [Lex2]
 • (ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา, [Hope]
 • (con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่ [Nontri]
 • (n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว [Nontri]
 • /W AY1 L/ [CMU]
 • /HH W AY1 L/ [CMU]
 • (v) /waɪl/ [OALD]
others
 • /AH1 DH ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /'ʌðəz/ [OALD]
  [other]
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) /'ʌðər/ [OALD]
were in
  [be in]
 • เข้าที่[Lex2]
 • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน[Lex2]
 • มาถึง: เข้ามาถึง [Lex2]
 • ได้รับ: (ผล)ออกมา [Lex2]
 • ได้รับเลือกตั้ง[Lex2]
 • กำลังเป็นที่นิยม: ทันสมัย [Lex2]
 • เผาไหม้: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้ [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว (พืชผล)[Lex2]
 • ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)[Lex2]
 • ทำงานเกี่ยวกับ: อยู่ในวงการ [Lex2]
 • มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข): เป็นจริง [Lex2]
grave
 • หลุมศพ: หลุมฝังศพ, สุสาน, ป่าช้า [Lex2]
 • เสียงต่ำ[Lex2]
 • ร้ายแรง: รุนแรง, อันตราย, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สำคัญ, เศร้าซึม, ถมึงทึง, ขรึม, เสียงต่ำ, เสียงเค [Lex2]
 • (เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก. ###SW. gravely adv. graveness n. [Hope]
 • (adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง [Nontri]
 • (n) หลุมฝังศพ,สุสาน,ป่าช้า,ความตาย [Nontri]
 • (vt) แกะสลัก,ฝัง,จารึก [Nontri]
 • /G R EY1 V/ [CMU]
 • (n) /gr'aːv/ [OALD]
 • (v) /gr'ɛɪv/ [OALD]
peril
 • การตกอยู่ในอันตราย: การเสี่ยงภัย [Lex2]
 • ภัยอันตราย: ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย [Lex2]
 • (เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ ###S. danger,risk,hazard [Hope]
 • (n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติ [Nontri]
 • (vt) ทำให้มีอันตราย,เสี่ยงภัย [Nontri]
 • /P EH1 R AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'ɛrəl/ [OALD]
points
 • /P OY1 N T S/ [CMU]
 • (v) /p'ɔɪnts/ [OALD]
  [point]
 • ความคิดเห็น[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดมุ่งหมาย [Lex2]
 • ประเด็น: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง [Lex2]
 • จุด: ปลาย [Lex2]
 • คะแนน: แต้มคะแนน, แต้ม [Lex2]
 • จุดสำคัญ[Lex2]
 • จุดเวลา[Lex2]
 • สถานที่: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน [Lex2]
 • ขั้น: ตอน [Lex2]
 • หัวลูกศร[Lex2]
 • ระดับ: สถานะ [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ชี้: ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง [Lex2]
 • แสดงให้เห็น[Lex2]
 • ทำให้แหลม: ทำให้เรียวแหลม [Lex2]
 • (เรือ) แล่นรับลม: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม [Lex2]
 • (พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง) [Hope]
 • (n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ [Nontri]
 • (vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม [Nontri]
 • /P OY1 N T/ [CMU]
 • (v) /p'ɔɪnt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top