ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tell the truth

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tell the truth-, *tell the truth*
English-Thai: Longdo Dictionary
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't usually tell the truth about my pastฉันก็คงจะเล่าทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้หรอกนะ Below Her Mouth (2016)
I want to tell the truth to Isabelle.ผมอยากบอกความจริงกับอิซาเบลล์ Flying Home (2014)
If you'd pulled that off, I'm the last person you'd tell the truth to!ถ้านายจะบอกนะ ฉันน่าจะเป็นคนสุดท้าย ที่นายบอกความจริงให้ฟัง! The Empty Hearse (2014)
penetrate your soul and tell the truth about everything you ever felt in your whole life?ซึมทราบเข้าไปในจิตวิญญาณ และบอกเล่าความจริง เกี่ยวกับทุกสิ่ง ที่เธอเคยรู้สึก มาตลอดทั้งชีวิตของเธอหรือ? Boy Parts (2013)
He was worried that Garrett was gonna tell the truth about what happened the night Alison died.เขากังวลว่าแกร์เร็ตจะบอกความจริง เกี่ยวกับเหตุการณ์คืนที่อลิสันตาย Into the Deep (2013)
♪ I've tried to tell the truth so many times ♪♪ I've tried to tell the truth so many times ♪ Under the Gun (2013)
She's getting them to actually tell the truth for a change.เธอต้องการให้พวกเขาบอกความจริง After School Special (2013)
No, let--let's tell the truth right now.ไม่ งั้น บอกความจริงกันตอนนี้เลย The Crimson Ticket (2012)
"There can be no higher law in journalism than to tell the truth and to shame the devil.""ไม่มีกฎใดในการสื่อสารมวลชน ที่สูงไปกว่า การเปิดเผยความจริง และทำให้ปีศาจอับอาย" Legacy (2012)
I think it's time to tell the truth about Gabby.เพื่อคุณ The People Will Hear (2012)
No, she wants me to tell the truth on the stand tomorrow, same as Jack.ไม่ เธอต้องการให้ผม พูดความจริงในศาล ในวันพรุ่งนี้ เหมือนกับแจ็ค Justice (2012)
I'll tell the truth there.กรุณาเปิดประชุมเถอะค่ะ PTA rinji soukai (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tell the truthAll you have to do is to tell the truth.
tell the truthAlways tell the truth.
tell the truthA to tell the truth serious though there seemed seemingly to be not a what either failure was done.
tell the truthHe didn't tell the truth for fear she should get angry.
tell the truthHe hasn't the nerve to tell the truth.
tell the truthHe would not tell the truth after all.
tell the truthI always try to tell the truth.
tell the truthI believe it right to tell the truth.
tell the truthI can't figure out why he didn't tell the truth.
tell the truthI made him tell the truth.
tell the truthI'm not much for sports to tell the truth.
tell the truthI think it important to tell the truth.

Japanese-English: EDICT Dictionary
実のところ[じつのところ, jitsunotokoro] (exp,adv) as a matter of fact; to tell the truth [Add to Longdo]
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth [Add to Longdo]
実を言えば[じつをいえば, jitsuwoieba] (adv) as a matter of fact; to tell the truth [Add to Longdo]
話し出す[はなしだす, hanashidasu] (v5s) to tell the truth; to open up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top