ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sabra

S AA1 B R AH0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sabra-, *sabra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabra[N] ชาวยิวเกิดในอิสราเอล, See also: คนพื้นเมืองในอิสราเอล, Syn. Jew, Israelite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a peep. I took it. Like a Sabra, I took it.ไม่ได้มองลอด ฉันเอามัน เช่น Sabra ผมเอามัน Fading Gigolo (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SABRA    S AA1 B R AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sabra
      n 1: a native-born Israeli

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sabra ( S AA1 B R AH0)

 


  

 
sabra
  • ชาวยิวเกิดในอิสราเอล: คนพื้นเมืองในอิสราเอล [Lex2]
  • /S AA1 B R AH0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top