ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soliciting

S AH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soliciting-, *soliciting*, solicit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
SOLICITING S AH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soliciting (v) sˈəlˈɪsɪtɪŋ (s @1 l i1 s i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solicit \So*lic"it\, v. t. [imp. & p. p. {Solicited}; p. pr. &
   vb. n. {Soliciting}.] [F. sollicier, L. sollicitare,
   solicitare, -atum, fr. sollicitus wholly (i. e., violently)
   moved; sollus whole + citus, p. p. of ciere to move, excite.
   See {Solemn}, {Cite}.]
   1. To ask from with earnestness; to make petition to; to
    apply to for obtaining something; as, to solicit person
    for alms.
    [1913 Webster]
 
       Did I solicit thee
       From darkness to promote me?     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To endeavor to obtain; to seek; to plead for; as, to
    solicit an office; to solicit a favor.
    [1913 Webster]
 
       I view my crime, but kindle at the view,
       Repent old pleasures, and solicit new. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To awake or excite to action; to rouse desire in; to
    summon; to appeal to; to invite.
    [1913 Webster]
 
       That fruit . . . solicited her longing eye.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sounds and some tangible qualities solicit their
       proper senses, and force an entrance to the mind.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To urge the claims of; to plead; to act as solicitor for
    or with reference to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Should
       My brother henceforth study to forget
       The vow that he hath made thee, I would ever
       Solicit thy deserts.         --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. To disturb; to disquiet; -- a Latinism rarely used.
    [1913 Webster]
 
       Hath any ill solicited thine ears?  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       But anxious fears solicit my weak breast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Syn. To beseech; ask; request; crave; supplicate;
     entreat; beg; implore; importune. See {Beseech}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top