ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schindler's

SH IH1 N D L ER0 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schindler's-, *schindler's*, schindler'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Schindler's Voice ] I go to work the other day.วันก่อนผมไปทำงาน Schindler's List (1993)
Of schindler's list.ชินด์เลอร์ ลิสต์ Mash-Up (2009)
Schindler's list?เรื่องรายชื่อของชินด์เลอร์หรอ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- I've got Schindler's List on Blu-ray.ฉันด้วย! ฉันมีSchindler's List ที่ไม่ใช่แผ่นบลูเรย์ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Schindler's List."Schindler's List" Yes/No (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHINDLER'S    SH IH1 N D L ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top