ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scaffolding

S K AE1 F AH0 L D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scaffolding-, *scaffolding*, scaffold
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scaffolding(n) นั่งร้าน, See also: โครงยกพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scaffolding(สแคฟ'โฟลดิง) n. นั่งร้าน,ยกพื้น,โครงยกพื้น,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้าน (ยกพื้น,โครงยกพื้น) ,แกน,หลัก, Syn. scaffold

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today I walked by the acres of scaffolding outside what used to be the Plaza Hotel and I thought about Eloise....ด้านนอกของตึก ที่เคยเป็นโรงแรมพลาซ่า... ...แล้วก็คิดไปถึงเอโลอีส The Brave One (2007)
And Rita is the scaffolding that holds that world in place.และริต้าก็เป็นโครง ที่ยึดโลกนั้นไว้ด้วยกัน Our Father (2008)
One time after school, my friend climbed up the scaffolding it was so high he couldn't climb downครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียน เพื่อนของฉันปีนไปบนนั่งร้าน มันก็สูงมากเขาไม่สามารถปีนลงมาได้ Invitation Only (2009)
We'll set up the scaffolding here.เราจะตั้งนั่งร้านตรงนี้ Good Mourning (2009)
IT IS THE SCAFFOLDING THAT ALLOWS GALAXIES TO FORM.ด้วยการจำลองของ จักรวาลทั้งหมด เราสามารถดูที่นี่ Beyond the Darkness (2010)
You know that I'm at my best when I have my careful assortment of bells and whistles, like steel scaffolding or my gold lamé pants.เมื่อมีกระดิ่งเข้าชุดที่คัดมาอย่างดี และนกหวีด และนั่งร้านเหล็ก หรือกางเกงทองของฉัน Swan Song (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่งร้าน(n) scaffold, See also: scaffolding, framework, stage, Syn. ร่างร้าน, Example: พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว, Thai Definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAFFOLDING S K AE1 F AH0 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scaffolding (n) skˈæfəldɪŋ (s k a1 f @ l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚手架[jiǎo shǒu jià, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] scaffolding, #33,786 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerüststange {f}scaffolding pole [Add to Longdo]
Gerüstteil {n} | Gerüstteile {pl}scaffolding | scaffoldings; scaffolding materials [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
丸太足場[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding [Add to Longdo]
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding [Add to Longdo]
櫓;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scaffolding \Scaf"fold*ing\, n.
   1. A scaffold; a supporting framework; as, the scaffolding of
    the body. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Materials for building scaffolds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scaffolding
   n 1: a system of scaffolds [syn: {scaffolding}, {staging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top