ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saps

S AE1 P S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saps-, *saps*, sap
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sapsucker[N] นกหัวขวานอเมริกันจำพวก Sphyrapicus

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
We poor saps build this thing and blow ourselves to kingdom come.เราเพลียยากจนสร้างสิ่งนี้และ Contact (1997)
It's amazing that there's actually saps that cry at this.ไม่น่าเชื่อ หญิงแกร่งร้องไห้ Juno (2007)
What a pair of saps.ช่างเป็นคู่ที่ไฟแรงดีจริงๆ Chuck Versus the Role Models (2010)
We grab those poor saps out of the freezer, I guess... bust them out.ไปช่วยพวกที่ถูกจับอยู่ ในห้องแช่ล่ะมั้ง... ปล่อยพวกเขาออกมา Hammer of the Gods (2010)
Still saps the motivation.แรงจูงใจเล็กๆน่ะ Pilot (2011)
Something tells me you used to kill three saps just for a change of scenery.บางอย่างบอกฉันว่านายต้องฆ่า 3 ครั้ง เพื่อย้ายเวลา Time After Time (2012)
Those romantic saps. You know, they may have love, but you know what we are that they are not?ดูคู่ผีเน่าโลงผุนั่นสิ รู้มั้ย พวกนั้นอาจจะรักกัน I Do (2013)
And you tell him if he don't show up himself, he ain't nothing but a yellow-bellied sapsucking coward.และที่คุณบอกเขาว่าเขาจะไม่ แสดงตัวเอง เขาไม่ได้เป็นอะไร แต่ขี้ขลาดขี้ ขลาด The Magnificent Seven (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAPS    S AE1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saps    (v) sˈæps (s a1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汁吸啄木鳥[しるすいきつつき;シルスイキツツキ, shirusuikitsutsuki ; shirusuikitsutsuki] (n) (uk) yellow-bellied sapsucker (Sphyrapicus varius) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top