ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refresher

R IH0 F R EH1 SH ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refresher-, *refresher*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refresherการฟื้นวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like someone needs a refresher course.สงสัยต้องเปิดคอร์สทบทวนกันหน่อยละ The Serena Also Rises (2008)
As a Matter of fact, we'll give you a little refresher course,แล้วเราก็จะ มอบคอร์สเล็กๆใหม่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He made me sign a waiver, participate in an emergency fire drill and take a refresher course in CPR.ร่วมซ้อมหนีไฟฉุกเฉิน และคอร์สผายปอดเบื้องต้น The Roommate Transmogrification (2011)
Need a refresher on the evidence.เลยอยากเอาหลักฐานมากระตุ้นความจำหน่อย Do the Wrong Thing (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeūm) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher   FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESHER R IH0 F R EH1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refresher (n) rˈɪfrˈɛʃər (r i1 f r e1 sh @ r)
refreshers (n) rˈɪfrˈɛʃəz (r i1 f r e1 sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffrischungskurs {m}refresher course [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refresher \Re*fresh"er\ (-?r), n.
   1. One who, or that which, refreshes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An extra fee paid to counsel in a case that has been
    adjourned from one term to another, or that is unusually
    protracted.
    [1913 Webster]
 
       Ten guineas a day is the highest refresher which a
       counsel can charge.          --London
                          Truth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refresher
   n 1: a fee (in addition to that marked on the brief) paid to
      counsel in a case that lasts more than one day
   2: a drink that refreshes; "he stopped at the bar for a quick
     refresher"
   3: a course that reviews and updates a topic for those who have
     not kept abreast of developments [syn: {refresher course},
     {refresher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top