ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plagiarized

P L EY1 JH ER0 AY2 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plagiarized-, *plagiarized*, plagiariz, plagiarize
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He plagiarized it. He stole it. He got caught immediately.เขาขโมยความคิดคนอื่น ถูกจับได้คาหนังคาเขา Duplicity (2009)
Oska's tacit permission with the known plagiarized song:เพลงของออสก้าได้รับอนุญาตอย่างมีนัยกับผลงานเพลงคัดลอกที่รู้จักกัน : Episode #1.14 (2010)
Although the case of the plagiarized song was not clarified yet, why do you unreasonably push yourself to come back?คุณยังไม่ได้ชี้เจงเรื่องขโมยเพลงของคนอื่นมา แล้วทำไมคุณถึงได้ผลักดันให้ตัวเองกลับมาอย่างไม่มีเหตุุผล Episode #1.9 (2010)
This dumbass student changed some words around, but he plagiarized C.S. Lewis.นักเรียนสมองทึบพวกนี้ แค่เปลี่ยนคำบางคำ แต่เขาขโมยงานของ ซี.เอส. ลูอิส The Angel of Death (2011)
She plagiarized this.เขาลอกบทความมา Over My Dead Body (2011)
Are you saying I plagiarized them?นี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันขโมยความคิดของพวกนั้นหรือ? She Knows (2012)
You plagiarized my work. That's what's wrong.คุณขโมยบทความผม นั่นแหล่ะ เรื่องไม่ดี The Gathering (2013)
I know I can't complain. Your parents literally plagiarized your childhood.พ่อแม่คุณขโมยความคิดคุณตอนเด็กจริงๆด้วย Gone Girl (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLAGIARIZED P L EY1 JH ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plagiarized (v) plˈɛɪʤəraɪzd (p l ei1 jh @ r ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plagiarize \Pla"gia*rize\, v. t. [imp. & p. p. {Plagiarized}; p.
   pr. & vb. n. {Plagiarizing}.]
   To steal or purloin from the writings of another; to
   appropriate without due acknowledgement (the ideas or
   expressions of another).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plagiarized
   adj 1: copied and passed off as your own; "used plagiarized data
       in his thesis"; "a work dotted with plagiarized phrases"
       [syn: {plagiaristic}, {plagiarized}, {plagiarised}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top