ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

okay,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -okay,-, *okay,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, yeah.โอเค ใช่ Into the Deep (2013)
- Ah, just for the fun of it. Okay, Lampy.เอาล่ะ แลมปี Pinocchio (1940)
Okay, Lampy.เอาล่ะ แลมปี Pinocchio (1940)
Okay, Slats, your shot.เอาล่ะแผ่น, การยิงของคุณ Pinocchio (1940)
Okay, that settles it.เอาล่ะว่ามันชำระได้ Pinocchio (1940)
Okay, you'll do!ในที่ที่คุณไป! Pinocchio (1940)
- Okay, on the beat.เอาล่ะจังหวะ หนึ่งสอง, Yellow Submarine (1968)
Okay, men, all aboard. Let's go somewhere.โอเคผู้ชายทุกคนบนเรือ ไปที่ไหน สักแห่ง Yellow Submarine (1968)
Okay, Booby. Down the hatch.โอเค บูบี ลงฟัก Yellow Submarine (1968)
Okay, you guys.เอาล่ะพวกคุณ Yellow Submarine (1968)
Okay, that's it. Just like that. Hold it!เอาล่ะที่มัน เช่นเดียวกับที่ ถือมัน! The Godfather (1972)
Okay, you take over.เอาล่ะคุณใช้เวลามากกว่า The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกลงไปด้วย[toklong pai dūay] (v, exp) EN: okay, I'm coming

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 okay \okay\ adj.
   Satifactory; agreeable; pleasant; as, things are okay; he's
   an okay guy.
 
   Syn: all right(predicate), all-right(prenominal), ok, o.k.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 okay \okay\ n.
   An endorsement; approval; permission; as, they gave us the
   okay to go ahead.
 
   Syn: OK, okey, okeh.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 okay \okay\ v. t.
   to approve; as, the boss okayed my proposal.
 
   Syn: approve, ok, sanction.
     [WordNet 1.5]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 okay /oke/
  just; exactly; okay; right

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top