ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off with you!

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off with you!-, *off with you!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา off with you! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *off with you!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get off! Get off with you!ไสหัวออกไปเลย รีบไปให้พ้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Get off with you!-เอามันออกไปกับคุณเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We'll sew up your lips... carve your tongues, cut off your ears, off with you!ตัดลิ้นทิ้ง ตัดหูให้หมด ตัดหัว Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปให้พ้น[V] Go away!, See also: Off with you!, Syn. ออกไปให้พ้น, Thai definition: เป็นคำแสดงความไม่พอใจ และต้องการไล่ออกไปให้พ้นจากที่นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไปให้พ้น[xp] (pai hai phon) EN: go away! ; off with you!   FR: va-t'en ! ; décampe ! ; hors d'ici !

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top