ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

na,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -na,-, *na,*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, little boy. Wie alt bist du, huh ? Na, wie hiesst du ?เจ้าหนูน้อย... Schindler's List (1993)
Na, just smile and wave boys, smile and wave.น่า... ยิ้มเข้าไว้ แล้วพัดไปไอ้น้อง ยิ้มแล้วพัด ๆ Madagascar (2005)
But Na, Do-hyun from the Hanbit team is a tough match...แต่นา โดฮุนจากทีมฮานบิท ก็เป็นคู่แข่งที่ต่อกรยาก... Jenny, Juno (2005)
Na, Do-hyun at 11 o'clock needs to hurry things up a bit.นา โดฮุนที่ 11 นาฬิกา ต้องรีบทำอะไรสักอย่าง... Jenny, Juno (2005)
Contestants No. 75, NA, Young-sae and JUNG, Eun-shil.ผู้เข้าแข่งขัน หมายเลข 75 นา ยอง-เซ และ จัง อึน-ชิล Innocent Steps (2005)
Mr. NA, Young-sae?คุณนา ยองเซ? Innocent Steps (2005)
Say hi and meet NA, Young-sae.มาทักทายนา ยองเซสิ Innocent Steps (2005)
Hop on. I'm the one who came for you. The name's NA, Young-sae.ขึ้นมาเลย ฉันมารับเธอ ชื่อว่า นา ยองเซ Innocent Steps (2005)
Mr. NA, Young-sae.คุณนา ยองเซ Innocent Steps (2005)
You must erase NA, Young-sae from your head.เธอต้องลบนา ยังเซออกซะ จากสมองเธอ Innocent Steps (2005)
This is NA, Young-sae.นี่คือ นา ยองเซ Innocent Steps (2005)
NA, Young-sae.นา ยองเซ Innocent Steps (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Na, na!Yeah? [Add to Longdo]
Na, wenn schon!Well, so what! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na, n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
あべこべ[abekobe] (adj-na, n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
あやふや[ayafuya] (adj-na, n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na, adv, n, n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na, adj-no) mischievous [Add to Longdo]
おっちょこちょい[occhokochoi] (adj-na, n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
おんぼろ[onboro] (adj-na, adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na, n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開口数[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Na \Na\ (n[aum]), a. & adv.
   No, not. See {No}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Symbol \Sym"bol\ (s[i^]m"b[o^]l), n. [L. symbolus, symbolum, Gr.
   sy`mbolon a sign by which one knows or infers a thing, from
   symba`llein to throw or put together, to compare; sy`n with +
   ba`llein to throw: cf. F. symbole. Cf. {Emblem}, {Parable}.]
   1. A visible sign or representation of an idea; anything
    which suggests an idea or quality, or another thing, as by
    resemblance or by convention; an emblem; a representation;
    a type; a figure; as, the lion is the symbol of courage;
    the lamb is the symbol of meekness or patience.
    [1913 Webster]
 
       A symbol is a sign included in the idea which it
       represents, e. g., an actual part chosen to
       represent the whole, or a lower form or species used
       as the representative of a higher in the same kind.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) Any character used to represent a quantity, an
    operation, a relation, or an abbreviation.
    [1913 Webster]
 
   Note: In crystallography, the symbol of a plane is the
      numerical expression which defines its position
      relatively to the assumed axes.
      [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) An abstract or compendium of faith or doctrine; a
    creed, or a summary of the articles of religion.
    [1913 Webster]
 
   4. [Gr. ? contributions.] That which is thrown into a common
    fund; hence, an appointed or accustomed duty. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They do their work in the days of peace . . . and
       come to pay their symbol in a war or in a plague.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. Share; allotment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The persons who are to be judged . . . shall all
       appear to receive their symbol.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) An abbreviation standing for the name of an
    element and consisting of the initial letter of the Latin
    or New Latin name, or sometimes of the initial letter with
    a following one; as, {C} for carbon, {Na} for sodium
    (Natrium), {Fe} for iron (Ferrum), {Sn} for tin (Stannum),
    {Sb} for antimony (Stibium), etc. See the list of names
    and symbols under {Element}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In pure and organic chemistry there are symbols not
      only for the elements, but also for their grouping in
      formulas, radicals, or residues, as evidenced by their
      composition, reactions, synthesis, etc. See the diagram
      of {Benzene nucleus}, under {Benzene}.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Emblem; figure; type. See {Emblem}.
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 na /na/
  after; behind

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top