ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kaufmann

K AO1 F M AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kaufmann-, *kaufmann*
CMU English Pronouncing Dictionary
KAUFMANN K AO1 F M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufmann {m}merchandiser [Add to Longdo]
Kaufmann {m}; Großkaufmann {m}; Händler {m} | Kaufleute {pl}merchant | merchants [Add to Longdo]
Kaufmanns-Und {n}; Et-Zeichen {n}; kommerzielles UND-Zeichen (&)ampersand [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商人[しょうにん, shounin] Kaufmann, Haendler [Add to Longdo]
町人[ちょうにん, chounin] Kaufmann, Buerger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kaufmann /kaufman/ 
   merchandiser; merchant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top