ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haftung

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haftung-, *haftung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Verhaftung[แฟ-ฮาฟ-ทุ่ง] (n) |die, pl. Verhaftungen| การจับกุม การควบคุมตัว
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftung {f} [techn.]bonding [Add to Longdo]
Haftung {f}; Haftpflicht {f}; Verantwortlichkeit {f}liability [Add to Longdo]
Haftung übernehmento assume del credere liability [Add to Longdo]
Haftungsausschluss {m}non-warranty clause [Add to Longdo]
Haftungsausschluss {m}nonliability; liability exclusion [Add to Longdo]
Haftungsausschluss {m} [jur.]disclaimer [Add to Longdo]
Haftungskoeffizient {m}coefficient of static friction [Add to Longdo]
Haftungskraft {f}static friction force [Add to Longdo]
Haftungsübernahme {f}assumption of liability [Add to Longdo]
Haftung {f} auf nasser Straßewet grip; wet road holding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Haftung /haftuŋ/ 
   liability

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top