ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hacks

HH AE1 K S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacks-, *hacks*, hack
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacksaw[N] เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacksawn. เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hacksaw (n ) เลือยตัดโลหะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It used to smell up the joint something awful... and the hacks used to die, but he still cooked a great steak.กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องขัง แต่ยังไงเขาก็ทำเนื้ออร่อย Goodfellas (1990)
Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys we did.ถึงแม้ไมได้ติดสินบนผู้คุม แต่มันก็ไม่กล้าอะไรกับเรา Goodfellas (1990)
Almost, sir. They got some pretty ancient hacks here.เกือบแล้วครับ พวกมันใช้เครื่องรุ่นเก่ากึ๊กอยู่ The Matrix Revolutions (2003)
Using just a laptop he hacks into NORAD and shuts down the entire defence networkแล้วก็ใช้แค่ โน๊ตบุ๊ค แฮ็ก เข้าไปใน โนแร็ด แล้วก็สั่งปิดระบบป้องกันทั้งหมด Live Free or Die Hard (2007)
What caused the hacks to the skull?แล้วอะไรคือสาเหตุทำให้เกิด บาดแผลที่กะโหลกล่ะ? The Beginning in the End (2010)
Then, Scott hacks the safe's keypad again, puts the bustier back, and we're home free.แล้วสก็อตก้เจาะคีย์แพทเซฟอีกครั้ง วางชุดกลับเข้าไป และเราก็กลับบ้าน Scott Free (2011)
Don't we have a new friend who hacks into banks?เรามีเพื่อนใหม่ที่เจาะเข้าธนาคารได้นี่ Taking Account (2011)
It's all fun and sexy till somebody hacks up a hairball.มันทั้งสนุกและเซ็กซี่ จนมีคนไอเป็นก้อนขนออกมา Never Letting Go (2011)
Yeah, he's done, like, the most ingenious hacks of the last decade.ค่ะ เขาเป็นมือแฮคที่เจ๋งมากๆ ในช่วงยุคนี้เลย Falling Ash (2011)
Yeah, plus a medical history and a locator. You're not supposed to, but everyone hacks in and throws a couple of pictures of loved ones on there.รู้ไหม พวกมันมีชีวิต อยู่แค่ 24 ชม. Bylaw (2011)
But nobody hacks it. Not really.แต่ไม่มีใครแฮ็คมัน ไม่เชิง Red in Tooth and Claw (2013)
He hacks into fringe sites under the user name "The Savior."เขาแฮ็คเข้าไปในเว็บโดยใช้ชื่อ The Savior Salvation (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อยเหล็ก[n.] (leūay lek) EN: hacksaw   FR: scie à métaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKS HH AE1 K S
HACKSAW HH AE1 K S AO2
HACKSTAFF HH AE1 K S T AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hacks (v) hˈæks (h a1 k s)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)
hacksaws (n) hˈæksɔːz (h a1 k s oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hacksilber {n}hack-silver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓鋸;弓のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
金鋸[かねのこぎり, kanenokogiri] (n) hacksaw [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top