ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gentlemen,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gentlemen,-, *gentlemen,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing.สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร 12 Angry Men (1957)
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา? Yellow Submarine (1968)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
Gentlemen, please, rest your sphincters.ทุกท่าน อย่างเกร็งไปเลย Blazing Saddles (1974)
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย Blazing Saddles (1974)
Gentlemen, affairs of state must take precedent over the affairs of state.ผมต้องไปปฎิบัติภารกิจต่อ Blazing Saddles (1974)
Gentlemen, the officer asked me to tell you that you're overloading that boat!คุณครับ ตํารวจนั่นบอกว่า คุณบรรทุกหนักเกินเรือจะรับไหวเเล้ว Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentlemen, Gentlemen, allow me to say a few words in greeting.
gentlemen, Ladies and gentlemen, I would like you to listen to my opinion.
gentlemen, Ladies and gentlemen, now we start the movie.
gentlemen, Ladies and gentlemen, please allow me to say a few words of welcome.
gentlemen, Ladies and gentlemen, please come this way.
gentlemen, Ladies and Gentlemen, thanks to your untiring efforts our hideout is finally complete!!
gentlemen, Ladies and gentlemen, welcome aboard.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentleman \Gen"tle*man\, n.; pl. {Gentlemen}. [OE. gentilman
   nobleman; gentil noble + man man; cf. F. gentilhomme.]
   [1913 Webster]
   1. A man well born; one of good family; one above the
    condition of a yeoman.
    [1913 Webster]
 
   2. One of gentle or refined manners; a well-bred man.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) One who bears arms, but has no title.
    [1913 Webster]
 
   4. The servant of a man of rank.
    [1913 Webster]
 
       The count's gentleman, one Cesario.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A man, irrespective of condition; -- used esp. in the
    plural (= citizens; people), in addressing men in popular
    assemblies, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Great Britain, the term gentleman is applied in a
      limited sense to those having coats of arms, but who
      are without a title, and, in this sense, gentlemen hold
      a middle rank between the nobility and yeomanry. In a
      more extended sense, it includes every man above the
      rank of yeoman, comprehending the nobility. In the
      United States, the term is applied to men of education
      and good breeding of every occupation.
      [1913 Webster]
 
   {Gentleman commoner}, one of the highest class of commoners
    at the University of Oxford.
 
   {Gentleman usher}, one who ushers visitors into the presence
    of a sovereign, etc.
 
   {Gentleman usher of the black rod}, an usher belonging to the
    Order of the Garter, whose chief duty is to serve as
    official messenger of the House of Lords.
 
   {Gentlemen-at-arms}, a band of forty gentlemen who attend the
    sovereign on state occasions; formerly called {gentlemen
    pensioners}. [Eng.]
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top