ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facies

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facies-, *facies*, facie , facy
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facies(เฟ' ชีช) n. ลักษณะทั่วไป -pl. facies

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facies๑. หน้า๒. โฉมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faciesชุดลักษณ์, ชุดลักษณะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies faunaสัตวชาติเฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies fossilซากดึกดำบรรพ์เฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
Facies, Coarseลักษณะหน้าตาไม่สละสลวย [การแพทย์]
Facies, Expressionlessหน้าตาย [การแพทย์]
Facies, Mask-Likeหน้าไม่แสดงความรู้สึก,หน้าไม่ยิ้มจนดูประหนึ่งใส่มาสค์ [การแพทย์]
Facies, Maskedสีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Facies, Thalassemicรูปหน้าผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
facies maximis...facies maximis... Last Grimm Standing (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
関節面[かんせつめん, kansetsumen] (n) articular facet; facies articularis [Add to Longdo]
示相化石[しそうかせき, shisoukaseki] (n) facies fossil [Add to Longdo]
層相[そうそう, sousou] (n) facies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facies \Fa"ci*es\, n. [L., from, face. See {Face}.]
   [1913 Webster]
   1. The anterior part of the head; the face.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The general aspect or habit of a species, or group
    of species, esp. with reference to its adaptation to its
    environment.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The face of a bird, or the front of the head,
    excluding the bill.
    [1913 Webster]
 
   {Facies Hippocratica}. (Med.) See {Hippocratic}.
    [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 facies
  1. appearance; aspect; look; sight; view
  2. form; shape
  3. face

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top