ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dillinger

D IH1 L IH0 NG ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dillinger-, *dillinger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John. John Dillinger.จอห์น จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
But a son-of-a-bitch screw like you better address me as Mr. Dillinger.แต่ผู้คุมขี้ทูตอย่างแกควรเรียกฉันว่า คุณดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Where is John Dillinger?จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ อยู่ที่ไหน Public Enemies (2009)
His task will be to get Public Enemy Number One, John Dillinger.ภารกิจเขาคือจับกุมศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Yeah, but people say John Dillinger's a lot smarter and a lot tougher.ครับ แต่ผู้คนพูดกันว่าจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ ฉลาดกว่าและจับยากกว่ามาก Public Enemies (2009)
We have two things Dillinger does not.เรามีสองอย่างที่ดิลลิ่งเจอร์ไม่มี Public Enemies (2009)
I'm John Dillinger. I rob banks.ผมจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ ปล้นธนาคาร Public Enemies (2009)
Public Enemy Number One John Dillinger roams the wilds pursued by the hounds of justice.ศัตรูเลขหนึ่งของประเทศ จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ มีการตามล่าของผู้พิทักษ์กฏหมาย Public Enemies (2009)
According to the bank teller, Barbara Patzke, this is John Dillinger's coat.ตามคำบอกเล่าของพนักงานธนาคาร บาบาร่า แพสกี้ นี่คือเสื้อโค้ทจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Then we will cross-reference every Dillinger associate at locales where that coat was sold.ดังนั้น เราจะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวกับดิลลิ่งเจอร์ทุกคน ในพื้นที่ที่เสื้อตัวนี้ถูกขาย Public Enemies (2009)
It is by such methods that our Bureau will get John Dillinger.และด้วยวิธีการที่ว่านี้ หน่วยของเราจะได้ตัวดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Off the Dillinger coat.จากเสื้อของดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DILLINGER    D IH1 L IH0 NG ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top