ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

downpour

D AW1 N P AO0 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downpour-, *downpour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downpour(n) ฝนห่าใหญ่, See also: ฝนตกหนักมาก, พายุฝน, Syn. rain, shower, rainstorm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน, ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain

English-Thai: Nontri Dictionary
downpour(n) ฝนตกหนัก, ฝนห่าใหญ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By far, the largest downpour that any city in India has ever received.ถึงตอนนี้ นับว่าเป็นฝนที่ตกหนักที่สุด เท่าที่เมืองใดๆในอินเดียเคยมี An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downpourI was utterly soaked by the downpour.
downpourJudging from the present look of the sky, we may have a downpour any moment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกหนัก[fontok nak] (n, exp) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; downpour  FR: fortes pluies [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOWNPOUR D AW1 N P AO0 R
DOWNPOURS D AW1 N P AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downpour (n) dˈaunpɔːr (d au1 n p oo r)
downpours (n) dˈaunpɔːz (d au1 n p oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenguss { m } | Regengüsse { pl }downpour | downpours [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪雨[ごうう, gouu] (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P) #9,599 [Add to Longdo]
雨下[うか, uka] (n, vs) raining; downpour [Add to Longdo]
降りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
降り注ぐ;降りそそぐ;降注ぐ[ふりそそぐ, furisosogu] (v5g, vi) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
集中豪雨[しゅうちゅうごうう, shuuchuugouu] (n) local downpour; severe rain fall; (P) [Add to Longdo]
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Downpour \Down"pour`\, n.
   A pouring or streaming downwards; esp., a heavy or continuous
   shower.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downpour
   n 1: a heavy rain [syn: {downpour}, {cloudburst}, {deluge},
      {waterspout}, {torrent}, {pelter}, {soaker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top