ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deist

D IY1 IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deist-, *deist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deist(ดี'อิสทฺ) n. ผู้เชื่อในdeism., See also: deistic adj. ดูdeist deistical adj. ดูdeist

English-Thai: Nontri Dictionary
deist(n) คนนับถือพระเจ้า

CMU English Pronouncing Dictionary
DEIST D IY1 IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deist (n) dˈiːɪst (d ii1 i s t)
deists (n) dˈiːɪsts (d ii1 i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deist {m}; Deistin {f}deist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deist \De"ist\ (d[=e]"[i^]st), n. [L. deus god: cf. F.
   d['e]iste. See {Deity}.]
   One who believes in the existence of a God, but denies
   revealed religion; a freethinker.
   [1913 Webster]
 
   Note: A deist, as denying a revelation, is opposed to a
      Christian; as, opposed to the denier of a God, whether
      {atheist} or {pantheist}, a deist is generally
      denominated {theist}. --Latham.
 
   Syn: See {Infidel}. Deistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deist
   adj 1: of or relating to deism [syn: {deist}, {deistic}]
   n 1: a person who believes that God created the universe and
      then abandoned it [syn: {deist}, {freethinker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top