ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

and you

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and you-, *and you*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, like me and yourself, Nanaka, some humans do.แต่บางคนก็มี อย่างคุณนานากะแล้วก็ผม Absolute (2017)
And you was so much in the fucking moment all the time that you...แต่เรามัวแต่อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลา จนเรา... CounterPunch (2017)
And then eventually, you'd be, like, 35, and you're like, "What happened?"สุดท้าย เราก็จะอายุ 35 แล้วนั่งคิดว่า "เกิดอะไรขึ้น" CounterPunch (2017)
'Cause you notice that you be in a pool full of crabs and you don't know why you keep getting pulled in, it's because you have no plan to get out.เพราะเราจะเพิ่งเห็นว่า อยู่ในสระที่มีแต่ปูห่วยๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไม ถึงโดนดึงลงไปเรื่อยๆ ที่จริงก็เพราะไม่คิดจะออกไปเอง นึกออกไหม CounterPunch (2017)
- Yeah. You realize where you're at and your situation and how you're gonna get up out of it.ใช่ รู้สถานการณ์ตัวเอง CounterPunch (2017)
But that's what happens when you play around and you take shit for granted.แต่นั่นแหละเรื่องที่เกิด เวลาเราปล่อยตัวแล้วมองข้ามอะไรๆ ไป CounterPunch (2017)
When you see an art, and you see a painter, and you see someone that's doing something of the sweet science...เมื่อเห็นศิลปะ เห็นศิลปิน เห็นใครทำอะไรที่เป็นศาสตร์ดีๆ CounterPunch (2017)
And you come here, and you see the level of competition, and it's like...แต่พอเรามาถึงนี่ เห็นระดับผู้เข้าแข่งขัน เหมือน... CounterPunch (2017)
And you have to strive for perfection, and perfection is almost impossible.และต้องดิ้นรนถึงจะสมบูรณ์แบบ และความสมบูรณ์แบบแทบเป็นไปไม่ได้ CounterPunch (2017)
You get up into that ring... and you're exposed.เราขึ้นสังเวียน แล้วก็เปิดโล่งทุกอย่าง CounterPunch (2017)
And sometimes you see yourself inside of it and you don't know who you're with very well.บางครั้งก็เห็นตัวเองอยู่ในดินแดนนั้น ทั้งที่ยังไม่รู้จักคนข้างตัวดีเท่าไหร่เลย  ()
And you rarely see a response, an accusation or a report.แล้วก็แทบไม่เห็นการตอบโต้ การกล่าวหา หรือว่ารายงาน  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and youAdd 5 and 2, and you get 7.
and youAdd 5 to 3 and you have 8.
and youAdd six and four and you have ten.
and youAdd two to three, and you get five.
and youA little more effort, and you will succeed.
and youAnd you are going to raise it in three days?
and youAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
and youAnd you said I didn't have a nose for what's popular.
and youAnother step, and you'll fall over the cliff.
and youAnother step, and you will fall down the precipice.
and youAnother step, and you would have fallen down the stair.
and youA single mistake, and you are a failure.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้วคุณล่ะ[xp] (laēo khun la) EN: and you ? ; what about you ?   FR: et vous ?

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルータスお前もか[ブルータスおまえもか, buru-tasu omaemoka] (exp) Et tu, Brutus?; And you too, Brutus? [Add to Longdo]
兄妹[けいまい;きょうだい(ik), keimai ; kyoudai (ik)] (n) older brother and younger sister [Add to Longdo]
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick) [Add to Longdo]
姉弟[してい;きょうだい(ik), shitei ; kyoudai (ik)] (n) older sister and younger brother [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
敵を知り己を知れば百戦危うからず[てきをしりおのをしればひゃくせんあやうからず, tekiwoshirionowoshirebahyakusen'ayaukarazu] (exp) know your enemy, know thyself, and you shall not fear a hundred battles [Add to Longdo]
夕暮れ族[ゆうぐれぞく, yuugurezoku] (n) couple with older man and younger woman; May-December romance [Add to Longdo]
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life [Add to Longdo]
老幼[ろうよう, rouyou] (n) old and young [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top