ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antsy

AE1 N T S IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antsy-, *antsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antsy[SL] กระสับกระส่าย, See also: ประหม่า, วิตกกังวล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's wrong with you? You've been antsy all night.เป็นอะไรหรือเปล่า คุณดูรุกรี้รุกรนทั้งคืนเลย There's Always a Woman (2008)
You've been antsy all night.คุณกระสับกระส่ายตลอดทั้งคืน What More Do I Need? (2008)
They're gettin' antsy out there.พวกเขาเริ่มประหม่าแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
You know I get antsy taking cases with moral ambiguity.นายก็รู้ว่าชั้นถูกสอบสวน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ Chuck Versus the Zoom (2011)
Ah, I get antsy when I'm gone too long.หยุดไปนานๆ แล้วมันคันไม้คันมือน่ะ There's No Place Like Home (2011)
That doesn't matter. I'm past that. I was getting antsy here anyway.นั่นไม่ใช่ปัญหา ผมรับได้ ยังไงซะผมก็จะว่าจะไปอยู่แล้ว A Parching Imbued (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTSY AE1 N T S IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antsy
   adj 1: nervous and unable to relax; "a constant fretful stamping
       of hooves"; "a restless child" [syn: {antsy}, {fidgety},
       {fretful}, {itchy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top