ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ter-

T ER1   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ter, *ter*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terry.เทอรี่ Cassandra's Dream (2007)
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
Oh, I'm terribly sorry.โอ้ฉันขอโทษชะมัด Pinocchio (1940)
Stromboli was terrible.สทรอมโบลี น่ากลัว Pinocchio (1940)
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ-- Rebecca (1940)
Well, that's terribly nice of you.คุณนี่เป็นคนดีมากๆ เลย ทำไมไม่นั่งลงก่อนล่ะครับ Rebecca (1940)
We're happy, aren't we? Terribly happy?เรามีความสุขกันไม่ใช่หรือ สุขเหลือเกิน Rebecca (1940)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
Oh, it's terrible for you. I'm so sorry.มันช่างเลวร้ายกับคุณเหลือเกิน ฉันเสียใจจริงๆ Rebecca (1940)
I know it's a terrible thing to say, sir, but in my opinion, she was scuttled.ผมรู้ว่าฟังดูเเย่ แต่ในความเห็นผม เรือถูกทําให้จมลง Rebecca (1940)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
I have something terribly important to tell you. Rebecca. ""ฉันมีเรื่องสําคัญยิ่งจะบอกคุณจากรีเบคคา" Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
terHearing the terrible noise, I asked him what was going on.
terShe uttered a scream of terror.
terStand aghast at the terrible sight.
terIn the matter of house-rent I have come to terms with him.
terWe had terrible times during the war.
terIn 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.
terIt was wrong to try to judge happiness in terms of worldly success.
terI'm terribly sorry.
terThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
terI want to come to terms with him.
terAfter all they came to terms with each other.

CMU English Pronouncing Dictionary
TER    T ER1

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrassentür {f}French window [Add to Longdo]
Terrazzo {n}terrazzo [Add to Longdo]
Terror {m}terror [Add to Longdo]
Term {m}; Ausdruck {m} [math.]term [Add to Longdo]
Termin {m}appointed day [Add to Longdo]
Termin {m}appointed time [Add to Longdo]
Termin {m} | angestrebter Termin | einen Termin festlegen; einen Termin anberaumendate; time limit | target date | to fix a date [Add to Longdo]
Terminabsprache {f}date arrangement [Add to Longdo]
Terminal {n} | Terminals {pl}terminal | terminals [Add to Longdo]
Terminaldrucker {m}keyboard printer [Add to Longdo]
Termine einhaltento adhere to deadlines [Add to Longdo]
Terminbuch {n}; Merkbuch {n}appointment book [Add to Longdo]
Termindruck {m}pressure of time [Add to Longdo]
Termingeschäft {n} | Termingeschäfte {pl}time bargain | time bargains [Add to Longdo]
Terminkalender {m}appointment calendar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ter- \Ter-\
   A combining form from L. ter signifying three times, thrice.
   See {Tri-}, 2.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TER
     Typo3 Extension Repository (Typo3)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ter
  1. give birth; labour; be in labour
  2. have; have got
  3. own; possess
  4. hang onto; hold

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 ter
  perspiration; sweat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top