ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stouthearted-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stouthearted, *stouthearted*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stouthearted (j) stˈauthˈaːtɪd (s t au1 t h aa1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stout-hearted \Stout"-heart`ed\ (stout"h[aum]rt`[e^]d), a.
   Having a brave heart; courageous. -- {Stout"-heart`ed*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stouthearted
   adj 1: used especially of persons; "a stalwart knight"; "a
       stouthearted fellow who had an active career in the army"
       [syn: {stalwart}, {stouthearted}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-stouthearted -

 


  

 
stouthearted
 • (j) /st'auth'aːtɪd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top