ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-repayment-

R IY0 P EY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repayment, *repayment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repayment(n) การชำระคืน, See also: การจ่ายเงินคืน, Syn. compensation, indemnity

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repaymentHe impatiently asked for repayment.
repaymentI was a little behind hand in my repayments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งตอบแทน(n) return, See also: repayment, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPAYMENT R IY0 P EY1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repayment (n) rˈɪpˈɛɪmənt (r i1 p ei1 m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückzahlung { f } | Rückzahlungen { pl }repayment | repayments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repayment \Re*pay"ment\ (-ment), n.
   1. The act of repaying; reimbursement. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. The money or other thing repaid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repayment
   n 1: the act of returning money received previously [syn:
      {refund}, {repayment}]
   2: payment of a debt or obligation [syn: {repayment},
     {quittance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top