ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-racers-

R EY1 S ER0 Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: racers, *racers*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Custom-made, just like the racers.ดัดแปลงเองเหมือนของพวกนักแข่งเลย Malèna (2000)
If you can defeat all the racers from Qun Ma Mountainถ้านายเอาชนะนักแข่งรถทั้งหมดจากกุนมะได้เมื่อไหร่ Initial D (2005)
We'll race different racers.เราจะแข่งกับนักแข่งคนละที่ Initial D (2005)
They don't seem that good. Racers.ดูไม่ดีเลย พวกนักแข่งเนี่ย Initial D (2005)
A lot of racers told me that you are probably the first World Champion of Japan.มีนักแข่งหลายคนบอกชั้นว่า นายอาจได้เป็นแชมป์โลกของญี่ปุ่น Initial D (2005)
Professionals and amateurs are both racers.ทั้ง โปร และ สมัครเล่น ก็เป็นนักแข่งรถทั้งนั้น Initial D (2005)
I will organize a team of racers. Are you interested?ฉันจะรวบรวมทีมเพื่อแข่งต่อไป.แล้วเมื่อไหร่นายจะสนใจมาร่วมทีมล่ะ Initial D (2005)
As the racers broach the forest, last years champ, Jean George, is in the lead, and little Adam Bilson trails the pack.ผู้แข่งขันทั้งหมด เข้าไปในป่าแล้ว ผู้ชนะปีที่แล้ว จัง จอร์จ กำลังนำ และหนูน้อยอดัม บิลสันรั้งท้าย Snow Buddies (2008)
Although several racers left the mid-way checkpoint, there are still three teams missing in action.แม้ว่าผู้แข่งขันส่วนใหญ่ จะออกจากจุดตรวจครึ่งทางไปแล้ว ยังเหลืออีก 3 ทีมที่หายไปในการแข่งขัน Snow Buddies (2008)
We're just going to have to hope and pray for the two remaining racers.เราคงได้แต่หวังและสวดมนต์ ให้ผู้แข่งขันที่เหลืออยู่ทั้งสองคน Snow Buddies (2008)
Park is a scout who recruits street racers to be a newest for Braga cartelปาร์ค เป็นแมวมองหานักซิ่งข้างถนน ไปขนยาให้กับ บราก้า Fast & Furious (2009)
Five other racers will have something to say about that.ห้า racers อื่น ๆ จะมีสิ่งที่จะพูด about ที่ Death Race 2 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
RACERS    R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racers    (n) rˈɛɪsəz (r ei1 s @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top