ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nopé-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nopé, *nopé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nope[ADV] ไม่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. no
nope[SL] ไม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nope(โนพ) adv. ไม่, Syn. no

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nope[นอป] ไม่ อย่าเลย

CMU English Pronouncing Dictionary
NOPE    N OW1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nope    (uh) nˈoup (n ou1 p)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top