ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jones-

JH OW1 N Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jones, *jones*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jones[SL] การติดยา
jones[SL] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jonesn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The same thing Dr Jones wanted.- เหมือนที่ ดร.โจนส์ ต้องการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Jones is dead.โจนส์ตายไปแล้ว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Germany has declared war on the Jones boys.เยอรมัน สั่งให้จัดการกับพวกโจนส์ ทั้งคู่ได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Indiana Jones and his father have escaped.อินเดียน่า โจนส์ และพ่อของเขา หนีไปได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Jones is getting away.โจนส์กำลังหนีไปแล้ว. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
And then there's Casey Jones a 9-year-old trapped in a mars body.แล้วมีเคซี่ย์โจนส์เป็น ... ... 9 ขวบติดอยู่ในร่างกายของดาวอังคาร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Almost everyone seems to be a Williams, a Jones or an Evans.แทบทุกคนจะมีนามสกุลวิลเลี่ยมส์ ไม่ก็โจนส์ หรืออีแวนส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
There was Jones the Bottle and Jones the Prize Cabbage which described his hobby and his personality.มีโจนส์ คนติดเหล้า และโจนส์ กะหล่ำเหรียญทอง ซึ่งบอกถึงงานอดิเรก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Reverend Jones was in fine form that day.บาทหลวงโจนส์ กำลังท็อปฟอร์มเลยวันนั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Reverend Jones is assembling a meeting in the village hall.หลวงพ่อโจนส์ ตอนนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Of course, it didn't change the fact that Morgan the Goat wouldn't talk to Reverend Jones and Reverend Jones wouldn't talk to Morgan the Goat.แน่นอนมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่า มอร์แกน คนเลี้ยงแพะ ไม่พูดกับบาทหลวงโจนส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Later, when we all talked we realized that Reverend Jones had climbed Ffynnon Garw 5 or 6 times that day enough to make a young, fit man stiff and definitely too much for a man of 82.ต่อมา เมื่อเราได้คุยกัน เรารู้ว่าบาทหลวงโจนส์ ได้ปีนฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jonesA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
jonesA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
jonesA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
jonesA Mr Jones came while you were out.
jonesA Mr Jones has come to see you.
jonesA Mr Jones is waiting for you outside.
jonesA welcome party was held in honor of Mr Jones.
jonesHe is Mr Jones.
jonesHow do you do, Mrs. Jones?
jonesI expect to see Mr Jones next week.
jonesI had Mr Jones correct my composition.
jonesI had my composition corrected by Mr Jones.

CMU English Pronouncing Dictionary
JONES JH OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jones (n) ʤˈounz (jh ou1 n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jones
   n 1: United States labor leader (born in Ireland) who helped to
      found the Industrial Workers of the World (1830-1930) [syn:
      {Jones}, {Mother Jones}, {Mary Harris Jones}]
   2: United States railroad engineer who died trying to stop his
     train from crashing into another train; a friend wrote a
     famous ballad describing the incident (1864-1900) [syn:
     {Jones}, {Casey Jones}, {John Luther Jones}]
   3: United States golfer (1902-1971) [syn: {Jones}, {Bobby
     Jones}, {Robert Tyre Jones}]
   4: American naval commander in the American Revolution
     (1747-1792) [syn: {Jones}, {John Paul Jones}]
   5: one of the first great English architects and a theater
     designer (1573-1652) [syn: {Jones}, {Inigo Jones}]
   6: English phonetician (1881-1967) [syn: {Jones}, {Daniel
     Jones}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top