ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i.d.-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i.d., *i.d.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.d.(ไอ'ดี) บัตรประจำตัว, Syn. Identity card
i.d. cardบัตรประจำตัว, Syn. Identity Card
b.i.d.abbr. bis in die, วันละสองครั้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a boy there. He could I.D. The assailant.มีเด็กผู้ชายอยู่ที่นั่น เขาน่าจะระบุตัวคนร้ายได้ The Woodsman (2004)
Get an I.D. Yet, alexx?อเล็กซ์ ระบุตัวเหยือได้มั้ย Lost Son (2004)
Now, you have to stay with him until we find someone who can I.D. Him.คุณจะต้องดูแลผู้ป่วยคนนี้ \ จนกว่าจะมีคนบอกได้ว่าเค้าเป็นใคร Crusade (2004)
It's a fake I.D. He told me last night. He said he didn't want any more lies between us.เขาทำบัตรปลอม เขาบอกว่าเขาไม่อยากโกหกฉันอีก Big Momma's House 2 (2006)
Okay, I'll have to I.D. the detonator.โอเค ฉันต้องไปเทียบหาตัวจุดระเบิด Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Possible i.D.S in three states that we know of.เป็นข้อมูลของ 3 รัฐ เท่าที่เรารู้ The Usual Suspects (2006)
We have positive i.D.S on all 18 of our complete bodies.เราระบุตัวเหยื่อที่มีชิ้นส่วนครบได้แล้วทั้ง 18 ศพ See-Through (2007)
I haven't seen a single rental i.D. On any of these hulls.ผมไม่เห็นหลักฐานการเช่าสักลำ The Dark Defender (2007)
I need somebody to step up and I.D. Him.ฉันต้องให้ใครออกมาชี้ตัวเขา Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
Get an I.D. on the girl?ได้ชื่อเธอมั้ย Bang, Bang, Your Debt (2007)
The sooner we I.D. This guy, the better chance we have of catching him.ไม่นานเราจะระบุตัวชายคนนี้ได้ เป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะจับกุมตัวเขา Knight Rider (2008)
You need a positive I.D. For the body.คุณต้องยืนยันตัวตนที่แท้จริงของศพให้ได้ Knight Rider (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i.d.Any student with an I.D. card has access to the library.
i.d.I forgot to bring my I.D. card.
i.d.This is my I.D. card.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรประจำตัว[bat prajamtūa] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card ; identification card  FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวประชาชน[bat prajamtūa prachāchon] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card  FR: carte d'identité [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
i.D. : im Dienston duty [Add to Longdo]
i.D. : im Durchschnitton av. : on average [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ID \ID\, ID \I.D.\([imac]`d[=e]"), n. [capitalized] [shortened
   form of identification.]
   any document testifying to the identity of the bearer,
   especially a card or badge.
 
   Syn: ID.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I'd \I'd\
   A contraction from I would or I had; as, I'd go if I could.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Id \Id\, n. (Zool.)
   A small fresh-water cyprinoid fish ({Leuciscus idus} or {Idus
   idus}) of Europe. A domesticated variety, colored like the
   goldfish, is called {orfe} in Germany.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 id \id\ ([i^]d), n. (Psychoanalysis)
   That part of a person's psyche which is the unconscious
   source of impulses seeking gratification or pleasure; the
   impulses are usually modified by the {ego} and {superego}
   before being acted upon.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idem \I"dem\, pron. or adj. [L.]
   The same; the same as above; -- often abbreviated {id.}
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 I.D.
   n 1: a card or badge used to identify the bearer; "you had to
      show your ID in order to get in" [syn: {ID}, {I.D.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ID
     IDentification
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top