ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i agree with mr. rank that there are unavoidable religious implications at stake.-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i agree with [...] ons at stake., *i agree with [...] ons at stake.*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-i ( AY1) agree with ( AH0 G R IY1 W IH1 DH) mr ( M IH1 S T ER0). rank ( R AE1 NG K) that ( DH AE1 T) there ( DH EH1 R) are ( AA1 R) unavoidable ( AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L) religious ( R IH0 L IH1 JH AH0 S) implications ( IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z) at stake ( AE1 T S T EY1 K).-

 


  

 
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
agree with
 • เห็นพ้องกับ: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) [Lex2]
 • ยอมรับ[Lex2]
 • เข้ากันได้กับ: สอดคล้องกับ [Lex2]
 • ดีต่อสุขภาพของ: เหมาะสมกับสุขภาพของ [Lex2]
mr
 • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
 • (มิส'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ) [Hope]
 • (n) นาย [Nontri]
 • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪstər/ [OALD]
rank
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • ยศ[Lex2]
 • แถว: ขบวน [Lex2]
 • ชนชั้น: ตำแหน่งทางสังคม [Lex2]
 • จัดตำแหน่ง: จัดลำดับ [Lex2]
 • จัดแถว: จัดขบวน [Lex2]
 • มียศสูง: มีตำแหน่งสูงกว่า [Lex2]
 • ฉาวโฉ่: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ [Lex2]
 • เหม็น: เน่า, ฉุน [Lex2]
 • รกทึบ: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป [Lex2]
 • น่าเกลียด[Lex2]
 • (แรงคฺ) n.,v. (จัด) ตำแหน่ง,ยศ,ชั้น,แถว,ขบวน,รูปขบวน,กองทหาร ###S. position,standing,class [Hope]
 • (n) ตำแหน่ง,แถว,ยศ,ขบวน,ชั้น [Nontri]
 • (vi,vt) จัดแถว,ตั้งแถว,จัดขบวน,จัดตำแหน่ง,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /R AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) /r'æŋk/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
there
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
unavoidable
 • ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ [Lex2]
 • (อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม. ###SW. unavoidably adv. [Hope]
 • /AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /ˌʌnəv'ɔɪdəbl/ [OALD]
religious
 • เกี่ยวกับศาสนา[Lex2]
 • (รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง ###SW. religiousness n. ###S. devout,pious,faithful [Hope]
 • (adj) เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใส [Nontri]
 • /R IH0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
 • /R IY0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
 • (n) /r'ɪl'ɪʤəs/ [OALD]
implications
 • /IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /ˌɪmplɪk'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [implication]
 • ความหมายโดยนัย[Lex2]
 • (อิมพละเค' เชิน) n. สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, การพัวพัน, การทำให้เกี่ยวข้อง [Hope]
 • (n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย [Nontri]
 • /IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɪmplɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
at stake
 • เสี่ยง: เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top