ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exhumed-

EH0 K S HH Y UW1 M D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exhumed, *exhumed*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I removed it from the exhumed body.นี่เป็นวัตถุที่ Billy Miles กล่าวถึง ว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสาร Deep Throat (1993)
But if thallium did kill your wife, that means it was murder, and the only way I can confirm that is to have her body exhumed.แต่แธลเลียมจะฆ่าภรรยาคุณหรือไม่ นั่นหมายความว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้น และทางเดียวที่เราจะแน่ใจได้นั่นคือต้องขุดศพเธอมาชันสูตร Page Turner (2008)
We're looking at a virtual image scan of Molly Paulson's exhumed body.เรากำลังดูภาพเสมือนที่สแกนมากจากศพมอลลี่ พอลสันที่ขุดขึ้นมา Page Turner (2008)
I want to get her remains exhumed, test 'em against the D.N.A.ผมต้องการ ขุดหลุมศพเธอขึ้นมา เพื่อทดสอบ DNA 137 Sekunden (2009)
Hell, I even had--had your grave exhumed two months ago because I was convinced that you were--you were alive.นรกเลย ที่พ่อรู้สึกอาลัยถึงลูก และยิ่งพุ่งขึ้นเมื่อสองเดือนก่อน เพราะว่าบังเอิญเชื่อว่าลูก-- ยังมีชีวิตอยู่ Playing Cards with Coyote (2009)
There's a congressional committee suggesting that Kennedy be exhumed.นั่นเป็นเหตุผลที่ห้ามเราทำกระดูกเสียหาย นอกซะจากว่าพวกมันไม่ใช่กระดูกเคนเนดี้ The Proof in the Pudding (2010)
Maybe I could have the body exhumed, and we could test it for aconite.บางทีฉันอาจต้องขุดศพขึ้นมา แล้วเราก็จะทดสอบอโคไนท์ได้ Chemistry (2012)
This hasn't made the papers, but the prosecution had petitioned to have the body exhumed, but it was gone before the judge could make his ruling.นี่ไม่ได้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ทางอัยการได้ยื่นคำร้อง ให้ขุดศพขึ้นมา แต่มันหายไปก่อนที่ ผู้พิพากษาจะตัดสิน It Happened 'That Night' (2012)
This is how the world was exhumed.โลกของเราได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่แล้ว Warm Bodies (2013)
installation. It should be mapped, exhumed.ต้องทำแผนที่ ขุดสิ่งที่มีขึ้นมา Dead Men Tell No Tales (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHUMED    EH0 K S HH Y UW1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhumed    (v) ˈɛkshjˈuːmd (e1 k s h y uu1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhume \Ex*hume"\, v. t. [imp. & p. p. {Exhumed}p. pr. & vb. n..
   {Exhuming}.] [LL. exhumare; L. ex out + humus ground, soil:
   cf. F. exhumer. See {Humble}.]
   To dig out of the ground; to take out of a place of burial;
   to disinter. --Mantell.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top