ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dreht-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dreht, *dreht*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehteller {m}rotary disk; rotary table [Add to Longdo]
Drehtür {f}revolving door [Add to Longdo]
drehtswivels [Add to Longdo]
drehtwangles [Add to Longdo]
dreht aufuntwists [Add to Longdo]
dreht durch; trudeltspins [Add to Longdo]
dreht sich herumslews [Add to Longdo]
drehteswiveled [Add to Longdo]
drehte aufuntwisted [Add to Longdo]
drehte durch; durchgedrehtspinned [Add to Longdo]
drehte herumslued [Add to Longdo]
drehte; gedrehtturned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  dreht /dreːt/
   revolves; swivels; turns; twiddles; twirls; twists; veers; wangles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top