ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-csu-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: csu, *csu*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CSU.CSU... Basic Instinct (2012)
The CSU team tests those bodies,หน่อยงานของ CSU ชันสูตรศพนั่น Seeds (2008)
Call csu and get the M.E. Down here.โทรหา CSUและให้M.Eมาที่นี่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Broyles is sending in a CSU team to dust this place for fingerprints.บรอยล์กำลังส่ง ทีม CSU มา เพื่อตรวจสอบสถานที่นี้ หาลายนิ้วมือ August (2009)
CSU's all over it for DNA and fibers.หาดีเอ็นเอ กับ เส้นผม Pilot (2010)
No. CSU scoured the van.ไม่ ซีเอ็สยู ตรวจละเอียดรถตู้นั่นแล้ว Pilot (2010)
CSU found trace residual of, uh, barbiturates in the vodka glasses, which means Dale and Sonya were both roofied when they got back to the apartment.กองพิสูจน์หลักฐานพบร่องรอยของ เอ่อ บาร์บิทูเรต ในแก้วว็อดก้า ซึ่งนั่นแสดงว่าเดลกับซอนย่าถูกวางยาทั้งคู่ Rise (2011)
Yeah, he lives four blocks away from the crime scene, and CSU's going through his apartment right now to find... e-evidence to link him to the murder.ค่ะ เขาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไป สี่ช่วงตึก หน่วยพิสูจน์หลักฐานกำลังค้นอพาตท์แมนเขาอยู่ เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงเขากับฆาตกร Heroes and Villains (2011)
CSU's going over your suit, Ann.CSU กำลังตรวจสอบชุดของคุณอยู่นะ แอน Heroes and Villains (2011)
CSU might be able to get make and model.แผนกหลักฐานอาจจะหารุ่นของมันได้ Head Case (2011)
Let's see if CSU can ID it.ดูซิว่าหน่วยพิสูจน์หลักฐานจะแกะไอดีได้ไหม Head Case (2011)
CSU, imprint, got it.หลักฐาน รอยพิมพ์ ได้เลย Head Case (2011)

German-Thai: Longdo Dictionary
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CSU : Christlich-Soziale UnionChristian Social Union [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  CSU
         Channel Service Unit (ATM)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top