ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-conceptualize-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conceptualize, *conceptualize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceptualize[VT] สร้างกรอบความคิด, See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง, Syn. conceive

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 conceptualize \conceptualize\ v. t.
   1. to to form a concept of; as, He could not conceptualize a
    robot that would help paralyzed patients.
 
   Syn: conceive, conceive of, conceptualise, ideate.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceptualize
   v 1: have the idea for; "He conceived of a robot that would help
      paralyzed patients"; "This library was well conceived"
      [syn: {gestate}, {conceive}, {conceptualize},
      {conceptualise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-conceptualize -

 


  

 
conceptualize
 • สร้างกรอบความคิด: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top