ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-childish-

CH AY1 L D IH0 SH   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: childish, *childish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childish[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ, Syn. infantile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike

English-Thai: Nontri Dictionary
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am beginning to suspect childish revenge, bad sportsmanship...ผมสงสัยว่าเป็นการแก้แค้นแบบเด็ก ๆ - ที่ไม่เป็นนักกีฬาเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Now that I am a man, I have no more use for childish ways."͹ ѹ繼˭, ѹӵẺա.  Ghost in the Shell (1995)
Can the heaven given, Domyouji Tsukasa-sama ever go to something as childish as a double date?แต่ว่าหนูไม่เหมาะสมกับคนรวยๆ... หนูก็แค่คนธรรมดาสามัญนะคะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
I'm childish all along.ฉันเป็นเด็กมาตั้งนานแล้ว Smile Again (2006)
When I became a man, I put aside my childish ways.เมื่อฉันกลายเป็นผู้ชาย,\ฉันวางข้างๆหนทางเหมือนเด็กของฉัน. Black Snake Moan (2006)
I have a feeling that the childish things he's doing are acts of jealousy, and in some small way, it's kind of nice to know he cares for a change.ดูเด็กจังเลยนะ ที่ใช้คำพูดแบบนั้น ยังกับว่าอิจฉาผมแน่ะ แต่อย่างว่า ช่างมันเถอะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
This is absolutely childish and ridiculous.นี่เป็นเรื่องหลอกเด็กที่เสียสติสิ้นดี A Change Is Gonna Come (2007)
It's not childish to hold on to hope.มันเป็นเรื่องที่ให้มีความหวัง A Change Is Gonna Come (2007)
For someone as childish as you, someone who keeps saying he is a senior, it is disgusting listening to such a person.สำหรับคนบางคนที่เด็กกว่าคุณ ใครบางคนที่ไม่เรียกตัวเค้าเองว่ารุ่นพี่ มันน่ารังเกียจที่ได้ฟังเรื่องอย่างนี้น่ะ Flowers for My Life (2007)
and we're presenting ourselves in a real childish manner, almost like cartoon characters.ในลักษณะที่เป็นเด็กอย่างจริงจัง เหมือนกับเป็นตัวการ์ตูน It Might Get Loud (2008)
We've both been incredibly childish here,เราทำตัวเป็นเด็กกันมาพอแล้ว Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Your childish tricks are useless against me, Merlin.เจ้าอ่อนหัด แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childishDon't be so childish.
childishHe was so childish that he couldn't resist temptation.
childishHis way of thinking is very childish.
childishI like her all the better because she has childishness.
childishIt is a childish act.
childishIt is time you left off your childish ways.
childishIt was childish of him to behave like that.
childishMy father can be terribly childish, but he means well.
childishPeter was fed up with childish girls.
childishPeter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.
childishShe talked childishly.
childishSuch a childish plan is bound to fail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
กะโปโล[ADJ] nonsensical, See also: childish, Example: ใครจะสนใจเด็กกะโปโลอย่างฉัน, Thai definition: ไม่ได้เรื่องราว

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDISH CH AY1 L D IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childish (j) tʃˈaɪldɪʃ (ch ai1 l d i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bubenstreich {m}childish prank [Add to Longdo]
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childish \Child"ish\ (ch[imac]ld"[i^]sh), a.
   1. Of, pertaining to, befitting, or resembling, a child.
    "Childish innocence." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Puerile; trifling; weak.
    [1913 Webster]
 
       Methinks that simplicity in her countenance is
       rather childish than innocent.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: Childish, as applied to persons who are grown up, is in
      a disparaging sense; as, a childish temper.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childish
   adj 1: indicating a lack of maturity; "childish tantrums";
       "infantile behavior" [syn: {childish}, {infantile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top