ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-burglarize-

B ER1 G L ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burglarize, *burglarize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burglarize(vt) ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll burglarize homes and start taking the object thatarouses them.ก็จะแอบเข้าบ้านและเอาของที่กระตุ้นเขาได้ Paradise (2008)
I swear not to burglarize again.ข้าขอสาบานจะไม่เป็นขโมยอีกแล้วล่ะ Iljimae (2008)
If I burglarize again, I'll chop off my hand.ถ้าข้าไม่ขโมยอีก ข้าจะตัดมือนี่ทิ้งซะ Iljimae (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
Let me tell you something, don't never burglarize the house of no judge down in Delacroix.ขอบอกอะไรหน่อย อย่าได้ไปจี้ปล้น บ้านผู้พิพากษาในเดอลาครัวซ์เชียวนะ Seven Psychopaths (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่องเบา(v) burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่องเบา[yǿngbao] (v) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up  FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLARIZE B ER1 G L ER0 AY2 Z
BURGLARIZED B ER1 G L ER0 AY2 Z D

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  burglarize
      v 1: commit a burglary; enter and rob a dwelling [syn:
           {burglarize}, {burglarise}, {burgle}, {heist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top